Taal wijzigen

Kennismigranten

De arbeidsmarkt waar A12 zich op begeeft zit vol met zgn. kennismigranten. Als u zich ook op deze markt begeeft dan is het zinvol om goed te begrijpen hoe deze wereld in elkaar zit. A12 Consultants kan u daarbij helpen. Hier vind u in ieder geval de hoofdlijnen

Kennismigranten is een container begrip voor alle hoogopgeleide migranten. Zolang deze uit landen komen die lid zijn van de EU zijn er geen bijzondere eisen. Maar wanneer zij afkomstig zijn uit een land buiten de EU dan kunnen zij pas te werk gesteld worden als zij in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. De Nederlandse overheid heeft voor deze groep migranten een speciale regeling opgesteld die sneller en gemakkelijker is dan die voor andere groepen, de kennismigrantenregeling.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moeten bedrijven door de IND worden erkend als referent. Dit is een relatief eenvoudige procedure waar wel een prijskaartje aanhangt.

Eisen waar kennismigrant aan moet voldoen om in aanmerking te komen

Ook de kennismigrant moet aan eisen voldoen om een werkvergunning te verkrijgen. Hierbij gelden de volgende criteria:

  • Is de kennismigrant ouder dan 30 jaar dan moet de werkgever een salaris betalen van minimaal € 4.404,- bruto per maand, excl. vakantiegeld.
  • Is de kennismigrant jonger dan 30 jaar dan moet de werkgever een salaris betalen van minimaal € 3.229,- bruto per maand, excl. vakantiegeld.
  • In een aantal gevallen bestaat er een verlaagde salariseis (€ 2.314,- bruto per maand excl. vakantiegeld). Namelijk in die gevallen dat in de afgelopen 3 jaar:

         a. De kennismigrant afgestudeerd is aan een Nederlandse
             onderwijsinstelling en heeft een Bachelor-, Master, PDEng of PhD titel
             behaald;

         b. de kennismigrant een mastertitel heeft behaald aan een van de top
             200 universiteiten in de wereld;

         c. de kennismigrant wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan.

Er is nog een aantal uitzonderingen mogelijk. Vraag ons in specifieke gevallen om advies. 

Een vergunning voor een kennismigrant is niet gratis; in 2018 kost hij € 938,-.

30% Regeling 

In een aantal gevallen komen kennismigranten in aanmerking voor de zgn. 30% regeling. Deze regeling van de belastingdienst biedt werkgevers de mogelijkheid een aantal kosten belastingvrij aan buitenlandse medewerkers te vergoeden. De meeste werkgevers gebruiken deze mogelijkheid om maximaal 30% van het salaris netto uit te betalen. Dit geeft een aanzienlijk voordeel. Of dat voordeel bij de werknemer of bij de werkgever valt is een keuze. In de meeste gevallen wordt het voordeel aan de werknemer toegekend. Als de 30% regel toegekend wordt door de belastingdienst dan geldt die voor maximaal 8 jaar (vanaf 2019 is dit 5 jaar).

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

  • de werknemer moet geworven zijn uit het buitenland en in ieder geval van meer dan 150 km van de Nederlandse grens. Deze 150 km wordt hemelsbreed gemeten.
  •  De werknemer moet een belastbaar inkomen hebben van minimaal € 37.000,- ná toepassing van de 30% regel. Het gaat hier niet om bruto inkomen maar om belastbaar inkomen. Eventuele inhoudingen voor pensioen hebben hier een invloed op.

Een voorbeeld:

Een medewerker verdient € 80.000,- bruto per jaar en heeft een beschikking van de belastingdienst voor de 30% regeling. € 24.000,- per jaar mag netto uitbetaald worden, de overige € 56.000,- wordt 'normaal' belast. Het belastbaar inkomen ligt ruim boven de vereiste € 37.000,- per jaar. Ter indicatie: deze medewerker heeft na toepassing van de 30% regeling een netto inkomen dat € 12.516,- per jaar hoger is dan zonder deze regeling.

Nog een voorbeeld: 

Een medewerker verdient € 45.000,- bruto per jaar. Als het vorige voorbeeld gevolgd wordt dan zou je € 13.500,- netto uitbetalen en € 31.500,- 'normaal' belasten. Maar in dat geval wordt het belastbaar inkomen € 31.500,- per jaar en dat is lager dan de voorgeschreven € 37.000,-. In dit geval kan slechts € 6.500,- netto uitbetaald worden en moet over de resterende € 37.000,- belasting worden betaald. Het netto effect wordt hierdoor kleiner dan in het eerdere voorbeeld. Wanneer het inkomen van deze medewerker in de komende jaren zou stijgen dan wordt het gedeelte dat onder de 30% regel valt ook groter.

Het salariscriterium wordt jaarlijks getoetst. Wanneer er niet aan voldaan wordt vervalt de 30% regel.